Invitasjon

På vegne av Horten OCK, Re SK og Tønsberg CK er det en glede å ønske velkommen til Vestfold 3-dagers 2023. 

Vestfold 3-dagers arrangeres i samme område som Tønsberg 3-dagers og Roserittet har vært arrangert tidligere. Vi legger stor vekt på sikkerhet, og alle ritt vil gjennomføres med «lukket løype» eller «delvis lukket løype» (medgående slusing av trafikk).

Mange husker bakketempoen opp til Slottsfjellet godt, og vi er glade for å igjen kunne innlede Vestfold 3-dagers med denne legendariske klatringen.

Rittet er åpent for K/M 10 t.o.m junior. Fredag og lørdag vil det også være en rekruttklasse K/M 6-9 år.

Påmelding

Påmeldingsfrist tirsdag 6. juni kl 23:59. All påmelding via EQ timing her.

Lagledermøte

Lagledermøtet gjennomføres digitalt på Teams, onsdag 7. juni, kl. 20.00. Deltakende  klubber/lag bes melde inn sine representanter innen tirsdag 6. juni, kl. 22.00, til epost:  post@v3d.no

Dere vil motta en e-post med lenke til møtet.

Servicekjøring

Ønske om servicekjøring skal meldes inn innen tirsdag 6. juni, kl. 22.00, til e-post:  post@v3d.no

Rittmanual/rittreglement for 2023 finner du her.

Velkommen til Tønsberg og Undrumsdal i juni!